Cần phải có kinh nghiệm để thống kê lô khan hiệu quả và chính xác

Cần phải có kinh nghiệm để thống kê lô khan hiệu quả và chính xác